စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး)

စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ် သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၁၂) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အကြောင်းအရာ

၁။            စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊  သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာနအောက်ရှိ အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၂)အတွက် သင်တန်းသားသစ်များခေါ်ယူခြင်း။

သင်တန်းအမည

၂။            အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၂)။

သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ

၃။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးစက်မှုနယ်မြေ၊ အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်း ကျောင်း(မကွေး)တွင် ဖွင့်လှစ်ပါမည်။

သင်တန်းအမျိုးအစား နှင့် လက်ခံသင်ကြားမည့်ဦးရေ

၄။       သင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များအား စာတွေ့ (၃၀%) လက်တွေ့ (၇၀%) သင်ကြား ပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့သင်ကြားမှုကို ဦးစားပေး သင်ကြားပို့ချပါမည်။ သင်တန်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၁၆၀)ဦးကို အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များအလိုက် လက်ခံသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည် -

စဉ်

သင်ကြားပို့ချမည့် ဘာသာရပ်

သင်တန်း

သား/သူ ဦးရေ

သင်တန်း ကာလ

ပညာအရည် အချင်း

 

မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း 

Automobile Maintenance Course

(က) အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

       (Engine Maintenance Module)   

( ခ ) မော်တော်ယာဉ်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်

       (Electricity & Electronic Module)

( ဂ ) ထရန်စမစ်ရှင်းနှင့် ယာဉ်အောက်ပိုင်းပြုပြင်        ထိန်းသိမ်းခြင်း

       (Transmission & Chassis  Module)

(ဃ) မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်

       ဆေးမှုတ်ခြင်း          

       (Body  Repair  &  Painting  Module)

၁၃၀ ဦး

၁ နှစ်

စနစ်ဟောင်း တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း ဖြေဆိုဖူးသူ

(သို့)

စနစ်သစ် Grade-12 သင်ယူ ပြီးမြောက်သူ

ကွန်ပျူတာသုံးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ/ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း

CAD / CAM Course

၃၀ ဦး

   ၁ နှစ်

 

စုစုပေါင်း

၁၆၀ ဦး

 

 

လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ

၅။            ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး စက်မှုဝါသနာပါသူများ ဖြစ်ရမည်။

လျှောက်ထားသူများတွင် ရှိရမည့် သတ်မှတ် အရည်အချင်းများ

၆။            လျှောက်ထားသူများသည်  အောက်ဖော်ပြပါ  သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများ ဖြစ်ရမည် -

               (က)    စနစ်ဟောင်းအခြေခံပညာ အထက်တန်း(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) သင်ယူ/ဖြေဆိုဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ (သို့မဟုတ်) စနစ်သစ် Grade-12 သင်ယူပြီးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

               ( ခ )   ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၆) ရက်နေ့ (သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ရက်)တွင် အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့်ပြီး(၂၅) နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။

               ( ဂ )   ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား (ကျား/မ) ဖြစ်ရမည်။

               (ဃ)    အိမ်ထောင်မရှိသူ (လူပျို/အပျို) ဖြစ်ရမည်။

               ( င )   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

               ( စ )   ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

               (ဆ)    သင်တန်းမှ ချမှတ်ထားသော ဝန်ခံကတိ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ပြီး သင်တန်းကို ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

လျှောက်ထားခြင်း

၇။           လျှောက်လွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနများတွင် ရယူနိုင်ပြီး၊ လျှောက်လွှာပါ အချက် အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို သေချာစွာဖြည့်စွက် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူတွေ့နှုတ်မေးဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူအမည်စာရင်းကို လူတွေ့နှုတ်မေး စစ်ဆေးမည့်ရက် မတိုင်မီ ကြိုတင်၍ အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)တွင် ကြေငြာထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

               (က)    လျှောက်လွှာရရှိနိုင်သောနေရာများ                          

                         ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနများတွင် ရယူနိုင်ပါသည်-

                         (၁)   အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)၊ မကွေးစက်မှုနယ်မြေ၊ မကွေး မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

                         (၂)   စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်။

                         (၃)   အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့။

                         (၄)   www.industry.gov.mm website ၊ www.itcmagway.edu.mm websiteနှင့် “Itc Magway” Facebook Account တို့တွင် download ပြုလုပ်ပြီးရယူနိုင်ပါ သည်။

 

               ( ခ )   လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက် / ပေးပို့ရန်နေရာ

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက် (၁၆:၀၀)နာရီ  နောက်ဆုံးထား၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနများသို့ ပေးပို့ရမည်-

                         (၁)   အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)၊ မကွေးစက်မှုနယ်မြေ၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ (သို့မဟုတ်)

                         (၂)   စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း များကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်။

               ( ဂ )   လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

                         လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပါရှိရမည် -

                         (၁)   လျှောက်လွှာမူရင်း                                           (၁) စောင် 

                         (၂)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ                                      (၁) စောင်

                         (၃)   လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ                                                (၃) ပုံ

                         (၄)   အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း မြို့နယ်အထွေထွေ    (၁) စောင်

                                 အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံစာ(မူရင်း) (သို့မဟုတ်)

                                 မြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံး၏ထောက်ခံစာ (မူရင်း)   

                         (၅)   စနစ်ဟောင်းအခြေခံပညာအထက်တန်း(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)       (၁) စောင်

                         သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်(မိတ္တူ)(သို့မဟုတ်)အခြေခံ

                         ပညာအထက်တန်း(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)သင်ယူ/ဖြေဆိုဖူးကြောင်း ထောက်ခံစာ(မူရင်း)(သို့မဟုတ်)စနစ်သစ်Grade-12 သင်ယူ

                                 ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်(မိတ္တူ)(သို့မဟုတ်)Grade-12

                                 သင်ယူ/ဖြေဆိုဖူးကြောင်းထောက်ခံစာ(မူရင်း)

                         (၆)   သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆရာဝန်၏ဆေးထောက်ခံစာ(မူရင်း) (၁) စောင်

                         (၇)   ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းဆေးမှတ်တမ်း       (၁) စောင်

                                 (မူရင်း)      

မှတ်ချက်။  အသက်နှင့် ပညာအရည်အချင်းအတွက် လျှောက်လွှာ၏ ကျောဘက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ      ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ ထောက်ခံချက်ကို  ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။  သို့ရာတွင် လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ပညာအရည်အချင်းနှင့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံချက်ကိုသာ ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အရည်အချင်း စစ်ဆေးခြင်း

၈။           သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်  အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံ၊ သင်္ချာအခြေခံနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို လူတွေ့နှုတ်မေး ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူတွေ့နှုတ်မေး စစ်ဆေးခြင်းကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)တွင် (၃.၄.၂၀၂၄) ရက် နေ့မှ (၅.၄.၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ပါမည်။ လူတွေ့စစ်ဆေးရာတွင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း)၊ အခြေခံပညာအထက်တန်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်(မူရင်း) (သို့မဟုတ်) အခြေခံပညာအထက်တန်း(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)သင်ယူဖြေဆိုဖူးကြောင်း ထောက်ခံစာ(မိတ္တူ) (သို့မဟုတ်) စနစ်သစ် Grade-12 သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်( မိတ္တူ ) (သို့မဟုတ်) Grade-12 သင်ယူ/ဖြေဆိုဖူးကြောင်း ထောက်ခံစာ(မူရင်း)တို့ကို တပါတည်း ယူဆောင်လာရမည်။ သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရသူများအတွက် အောင်စာရင်းကို အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)တွင်  ကြေငြာထားပါမည်။

သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်

၉။       ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊  မေလ(၆)ရက်နေ့တွင်  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပါမည်။ သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူများသည် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)သို့ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၄)ရက်နေ့ထက် မစော၊ (၅)ရက်နေ့(၁၆:၀၀) နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးနှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက် သတင်းပို့ရပါမည်။

သင်တန်းကာလ

၁၀။    ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၆) ရက်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက် အထိ ( ၁ )နှစ် ။

နေရာထိုင်ခင်း

၁၁။         လူတွေ့နှုတ်မေးစစ်ဆေးခြင်းကာလ၌ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေးနှင့် သွားလာရေးကိစ္စရပ် များကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်၊ သင်တန်းတက်ရောက်စဉ် ကာလအတွင်း နေရာထိုင်ခင်း အစီအစဉ်မှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

               (က) ဝင်ခွင့်အောင်မြင်သူများအတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော ကျောင်းဆောင်များတွင် နေရာချထားပေးမည်။ ပြင်ပတွင် လုံးဝနေထိုင်ခွင့်မပြုပါ။

               ( ခ ) သင်တန်းသား/သူများ၏ မိသားစုများအား သင်တန်းကာလအတွင်း မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ သင်တန်းသား/သူ အဆောင်များတွင် လာရောက်တည်းခို ခွင့်မပြုပါ။

စားစရိတ်

၁၂။     သင်တန်းသားတစ်ဦးလျှင် လစဉ်စားစရိတ်အဖြစ် (၄၅,၀၀၀) ကျပ်ကို နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသား/သူများမှ လစဉ် (၃၀,၀၀၀) ကျပ်ကို ထည့်ဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ယူနီဖောင်း

၁၃။      သင်တန်းကာလအတွင်း  သင်တန်းသား/သူအားလုံးသည် နက်ပြာ​ရောင်(အင်္ကျီ၊ဘောင်းဘီရှည်) တူညီယူနီဖောင်းကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ ယူနီဖောင်းစရိတ် တစ်စုံလျှင်(၂၀,၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၂)စုံအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

စည်းကမ်းချက်များ

၁၄။    သင်တန်းသားများသည်  အောက်ပါသင်တန်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကြရပါမည်-

(က)  သင်တန်းကာလ ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်ပါမည်ဟု သင်တန်းသားကိုယ်တိုင်နှင့် အုပ်ထိန်းသူတို့မှ ခိုင်မာသော ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။

( ခ )  သင်တန်းကာလအတွင်း မည်သည့်စာမေးပွဲမှ ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

( ဂ ) သင်တန်းသား/သူများသည် သင်တန်းကာလအတွင်း ကျောင်းခေါ်ချိန်(၈၀%)ပြည့်မှသာ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပြုပါမည်။

(ဃ)  သင်တန်းကျောင်းမှဖြစ်စေ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှဖြစ်စေ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန် သည့် စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို  တိကျစွာ လိုက်နာနိုင်ရပါမည်။

( င )  စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းသင်တန်းသားများသည် စည်းကမ်းပျက်ကွက်၍ သင်တန်းမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလျှင် ပျက်ကွက်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးကဲ့သို့ အရေးယူခြင်းခံရမည်ကို သိရှိ လိုက်နာမည့်အကြောင်းနှင့် သင်တန်းဆင်းပြီးသည့်နေ့မှစ၍ မိခင်စက်ရုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာနတို့တွင် ဆက်တိုက် (၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမည့်အကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊ လုပ်ငန်းဌာနတို့တွင် ကြိုတင်ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ရပါမည်။

အောင်လက်မှတ်ချီးမြှင့်ခြင်း

၁၅။    သင်တန်းကာလ ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်၍ အောင်မြင်သော သင်တန်းသားများအား သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် အောင်လက်မှတ်ချီးမြှင့်ပါမည်။

မှတ်ချက်။    ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် စက်မှုဇုန်များအနေဖြင့် မိမိလက်အောက်ရှိဌာနခွဲများ၊ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ များသို့ ဤညွှန်ကြားလွှာမူရင်းအတိုင်း အချိန်မီ ဖြန့်ဝေပေးပါရန်နှင့် လျှေက်လွှာပိတ်ရက်   ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၉)ရက်မတိုင်မီ လျှောက်လွှာတင်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေး ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။