အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး)၏ သင်တန်းသားခေါ်ယူမှု၊ သင်တန်းသားများ၏ တစ်နေ့တာ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သင်တန်းကျောင်းမှ သင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့အသံမှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည့် ရုပ်/သံ မှတ်တမ်း ကို ပြန်လည်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။