လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်ဆိုင်ရာ ပုံမှန် ဆင့်ပွားသင်တန်းအား နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီး ဌာနရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ (အင်းစိန်) တွင် (၈.၅.၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၉.၅.၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ Face to Face သင်ကြားခဲ့ရာ အမှတ်(၅)စက်မှု သင်တန်းကျောင်း(မကွေး) မှ သင်တန်း နည်းပြဆရာ(၂) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။