အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) တွင် NSSA အသိအမှတ်ပြု မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင် အဆင့်(၁) စာမေးပွဲကို ၆.၂.၂၀၂၄ မှ ၁၁.၂.၂၀၂၄ ထိ  ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စာမေးပွဲတွင် ပြင်ပကားဝပ်ရှော့မှ (၂၄) ဦး နှင့် သင်တန်းသား (၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၀) ဦး ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခံခဲ့ရာ ၂၆ဦး အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။