အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) သင်တန်းအမှတ်စ​ဉ် (၉) ဖွင့်လှစ်

Post by ITC Magway | 2019-05-20

အပတ်စဉ်(၉)ဖွင့်ပွဲ

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပး ရန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(၆)ခုကို တည္ေထာင္၍ စက္မႈကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေရးအတြက္ (၁)ႏွစ္ သင္တန္းမ်ား ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ အမွတ္(၅)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(မေကြး)၏ စက္မႈကြၽမ္းက်င္ ပုံမွန္(၁)ႏွစ္သင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္(၉) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၂၀.၅.၂၀၁၈)ရက္၊ နံနက္(၀၉၀၀)နာရီတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းရွိ Auditorium ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးျမင့္ေဆြတို႔က သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ စက္႐ုံမႉးမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ နည္းျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၾက မည့္ သင္တန္းသား/သူ(၁၇၀)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အမွတ္(၅)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(မေကြး)၏ စက္မႈကြၽမ္းက်င္ပုံမွန္(၁)ႏွစ္သင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္(၉)အား CAD/CAM ဘာသာရပ္ႏွင့္ Automobile ဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ (၂၀.၅.၂၀၁၉)မွ (၁၀.၄.၂၀၂၀)ထိ သင္တန္းသား/သူ(၁၇၀)ဦးတို႔ျဖင့္ (၁)ႏွစ္ၾကာေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္

Back ⇦
		

(1) Automobile Maintenance Course •Engine Maintenance Module •Automobile Electricity & Electronic Module •Transmission & Chassis Module •Body Repairing & Painting Module
(2) CAD/CAM Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message