အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) သို့ မကွေးမြို့၊ တော်ဝင်ကိုယ်ပိုင်အလယ်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူလေးများ လာရောက်လေ့လာ

Post by ITC Magway | 2019-11-07

မကွေးမြို့၊ တော်ဝင်ကိုယ်ပိုင်အလယ်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူလေးများ လေ့လာနေစဉ်

Back ⇦
		

(1) Automobile Maintenance Course •Engine Maintenance Module •Automobile Electricity & Electronic Module •Transmission & Chassis Module •Body Repairing & Painting Module
(2) CAD/CAM Course

(၁) အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( ဆင်တဲ )

(၂) အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မန္တလေး )

(၃) အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ )

(၄) အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ )

(၅) အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မြင်းခြံ )

Name

Email Address

Course of Interest

Message